Betingelser

Forretningsbetingelser

Rydning
I alle rum hvor der skal behandles gulve, skal gulvene være ryddet.

Afdækning
Indbogenstande som ikke lader sig flytte samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

Tekniske installationer
Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres. I modsat fald er Gulvsliberne uden ansvar ved brud eller beskadigelse.

Fjernelse af lister, søm m.m.
Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen.
Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af Gulvsliberne mod betaling.

Støvpartikler og urenheder i overfladen
Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvsliberne er uden ansvar for dette.

El
Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

Rumtemperatur
I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 19 C rumtemperatur.

Støv-, støj- og lugtgener
Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes
Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

Vægge, fodpaneler og sokler
Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

Affald
Affald fra arbejdet opsamles i sorte sække af Gulvsliberne. Dette kan fjernes af gulvsliberne mod separat betaling.

Gennemslibning
Gulvsliberne er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Gulvsliberne er ej heller ansvarlige for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

 

Gulvsliberne.dk
Forside
Priser
Pleje og rengøring
Betingelser
Mail os

Gulvsliberne v/Morten J. Feddersen - tlf. 3095 3737 - Cvr. nr. 25177088

www.gulvsliberne.dk